آنلاین پخش

در حال بارگذاری

07132341111 (30خط)

1
اطلاعات کاربری
اطلاعات لازم را وارد کنید
2
افزودن کالا
کالاهای خود را به اپلیکیشن اضافه کنید
3
تولید اپلیکیشن
اپلیکیشن خود را تولید کنید

لطفا قبل از شروع لوگوی شرکت (png. 512*512) و عکس صفحه ی اول اپ (png. 1000*400) خود را با فرمت ذکر شده آماده فرمایید واطلاعات دقیق خود را وارد فرمایید این اطلاعات در اپ شما استفاده میشود.

آنلاین پخش OnlinePakhsh.com 07132341111 (۳۰ خط) Info Email